ปรัชญา พละพันธุ์, 2522-

คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ / ปรัชญา พละพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2560 [2017] - iv, 328 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162007699 6162007693


มินิแท็บ.


คณิตศาสตร์สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล.
สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล.

QA276.4 / .ป462 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544