ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก / ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นครปฐม : โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 335 หน้า.

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

9789744668745 9744668741


880-04 -- ปรัชญาสมัยใหม่.
ปรัชญาเอเชีย. -- 880-05
ความเป็นผู้นำ. -- 880-06

B790 / .ด72 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544