อมรรักษ์ สวนชูผล.

การจัดการธุรกิจการบริการ สำหรับผู้สูงอายุ / อมรรักษ์ สวนชูผล. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018] - 184 หน้า : ภาพประกอบ.

9786160832514 6160832514


880-04 -- อุตสาหกรรมบริการ -- การจัดการ.
880-05 -- ผู้สูงอายุ -- บริการ -- การจัดการ.

HD9980.5 / .อ43 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544