ศราวุฒิ อารีย์, 2516-

ตะวันออกกลางหลังอาหรับสปริง : อิสลามการเมือง มหาอำนาจ ประชาธิปไตย และการก่อการร้าย = [Middle East after the Arab Spring : political Islam, super power, democracy and terrorism] / Middle East after the Arab Spring : political Islam, super power, democracy and terrorism โดย ศราวุฒิ อารีย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018] - 11, 172 หน้า.

9786164073524 6164073529


880-05 -- อาหรับสปริง, ค.ศ. 2010-


880-06 -- ตะวันออกกลาง -- การเมืองและการปกครอง -- ศตวรรษที่ 21.
880-07 -- กลุ่มประเทศอาหรับ -- การเมืองและการปกครอง -- ศตวรรษที่ 21.

JQ1850.ก91 / ศ465 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544