จรุงยศ อรัณยะนาค.

ประวัติศาสตร์การออกแบบ = History of design / จรุงยศ อรัณยะนาค. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018] - 102 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740337966 9740337961


880-05 -- การออกแบบ -- ประวัติ.

NK1175 / .จ472 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544