การบริหารจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้ศึกษา ศรีราชา เจริญพานิช ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2554 [2011] - 111 หน้า : ภาพประกอบ.


880-03 -- การป้องกันอุทกภัย -- ไทย.
880-04 -- การจัดการลุ่มน้ำ -- ไทย.

การบริหารจัดการน้ำ Water management

TC513.ท9 / ก636 2554

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)