การจักสานงอบ / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน). - พิมพ์ครั้งที่ 1. - พระนครศรีอยุธยา : ศูนย์, 2551 [2008] - 39 หน้า : ภาพสีประกอบ. - ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ; เอกสารหมายเลข 2 . - ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ; เอกสารหมายเลข 2. .

ประวัติความเป็นมา -- วัตถุดิบ -- แหล่งที่มาของวัตถุดิบ -- การเลือกวัตถุดิบ -- วัสดุอุปกรณ์ -- กระบวนการจักสานงอบ -- การทำโครงงอบ -- การสานรังงอบ -- การเย็บงอบ ประกอบงอบ -- การทาน้ำมัน.

9789746044806 974604480X


880-05 -- เครื่องจักสาน -- ไทย.
880-06 -- หัตถกรรมใบลาน -- ไทย.

งอบ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544