จักสานทองเหลือง / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน). - พิมพ์ครั้งที่ 1. - พระนครศรีอยุธยา : ศูนย์, 2552 [2009] - 40 หน้า : ภาพสีประกอบ. - ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ; เอกสารหมายเลข 25 . - ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ; เอกสารหมายเลข 25. .

ประวัติความเป็นมา -- ส่วนประกอบของวัตถุดิบ -- แหล่งที่มาของวัตถุดิบ -- การได้มาของวัตถุดิบ -- การจัดการวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ -- การทำลวดเกลียว -- เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต -- กระบวนการผลิต กล่องใส่นามบัตรทองเหลือง -- กระบวนการผลิต กระเช้าทองเหลือง -- กระบวนการผลิต พานหวีทองเหลือง -- การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ -- เทคนิคการผลิต.

9789743006005 9743006001


880-05 -- เครื่องจักสาน -- ไทย.
880-06 -- งานทองเหลือง -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544