วาทินี สุขมาก.

การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / วาทินี สุขมาก. - พิมพ์ครั้งแรก. - ขอนแก่น : โรงพิมพ์แอนนาออฟเซ็ต, 2560 [2017] - x, 338 หน้า.

9786164551732 6164551730


880-05 -- การพยาบาล -- วิจัย.
880-06 -- วิจัยเชิงคุณภาพ.
880-07 -- การพยาบาลจิตเวชศาสตร์.

WY20.5 / .ว585 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544