ไชยวัฒน์ ค้ำชู, 2493-

60 ปี รัฐศาสตร์ จุฬาฯ / หกสิบปีรัฐศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าโครงการ ไชยวัฒน์ ค้ำชู ; หัวหน้าบรรณาธิการ ประทุมพร วัชรเสถียร. - [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2551] [2008] - 577 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742879716 9742879710


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ --ประวัติ.

LG395.ก228 / จ75448 2551

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)