สถาพร เริงธรรม, 2510-

นโยบายสาธารณะของประชาชน = People public policy / People public policy สถาพร เริงธรรม. - ขอนแก่น : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560 [2017] - ก-จ, 616 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164380035 6164380030


880-04 -- นโยบายของรัฐ -- ไทย.

นโยบายสาธารณะ Public policy

JQ1745.ก55น4 / ส36 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544