สิทธิยึดหน่วง : บุคคลสิทธิหรือทรัพยสิทธิ : งานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 / สิทธิยึดหน่วง : บุคคลสิทธิหรือทรัพยสิทธิ โครงการงานวิชาการรำลึก Tu Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ (ครั้งที่ 5) งานวิชาการรำลึก Tu Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2560?] [2017?] - 70 หน้า : ภาพประกอบ.

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง (Sc.3048) (Sc.3049) (Sc.3050)


880-06 -- สิทธิยึดหน่วง -- ไทย.
880-07 -- หนี้ (กฎหมาย) -- ไทย.
880-08 -- ทรัพย์สิน -- ไทย.

KPT731 / .ส63 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544