รังสิมันต์ สุนทรไชยา.

การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุ / รังสิมันต์ สุนทรไชยา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018] - 8, 212 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163144256 6163144252


880-05 -- จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ.

WT150 / .ร625 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544