อรรถสิทธิ์ พานแก้ว.

ร่ายรัฐธรรมนูญ: ที่มา หลักการ และความสำคัญ / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว และ วรศักดิ์ จันทร์ภักดี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017] - xii, 367 หน้า.

9789744499752 9744499753

2018314272


880-05 -- ประวัติรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.


880-07 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

KPT2101 / .อ467 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544