โกวิทย์ พวงงาม.

มองมุมใหม่การบริหารท้องถิ่น : ประสบการณ์เรียนรู้จากต่างประเทศสู่ไทย / โดย โกวิทย์ พวงงาม. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2561 [2018] - 215 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ก้าวสู่มองมุมใหม่การบริหารท้องถิ่น -- ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น -- ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้ -- บทเรียนรู้จากผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา -- ประสบการณ์เรียนรู้ท้องถิ่น Almere ประเทศเนเธอร์แลนด์ -- ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศเยอรมนี -- บทเรียนรู้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นเขตปกครองพิเศษฮ่องกง -- ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศสวีเดน -- ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศฝรั่งเศส -- ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศไทย -- ประวัติและผลงานผู้เขียน.

9786163053435 6163053435


880-05 -- การปกครองท้องถิ่น.

JS78 / .ก953 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544