ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-

บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017] - vi, 154 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) ; ลำดับที่ 113 . - เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) ; ลำดับที่ 113. .

9789744499776 974449977X


880-06 -- สังคมสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุ -- ไทย.
880-07 -- ผู้สูงอายุ -- บริการ -- ไทย.
880-08 -- การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.

HV1484.ท92 / ศ5428 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544