นิพนธ์ โซะเฮง.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดขอนแก่น / นิพนธ์ โซะเฮง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017] - xiv, 310 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 53 . - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 53. .

9789744499530 9744499532


880-06 -- การหาเสียงเลือกตั้ง -- ไทย -- ขอนแก่น.
880-07 -- นักการเมือง -- ไทย -- ขอนแก่น.

JQ1749.ก5 / น633 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544