เฉลิมศักดิ์ บุญนำ.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดสตูล / เฉลิมศักดิ์ บุญนำ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017] - xiv, 250 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 57 . - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 57. .

9789744499578 9744499575


880-06 -- การหาเสียงเลือกตั้ง -- ไทย -- สตูล.
880-07 -- นักการเมือง -- ไทย -- สตูล.

JQ1749.ก5 / ฉ474 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544