นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-

คนการเมือง. เล่ม 2 / นรนิติ เศรษฐบุตร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017] - 232 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744499646 9744499648


880-05 -- นักการเมือง -- ไทย -- ชีวประวัติ.


880-06 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

DS570.5 / .น364 2560 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544