อีแวนส์, อิโมเจน.

การรักษาต้องสงสัย / ผู้เขียน อิโมเจน อีแวนส์ ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้แปล เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2561 [2018] - 317 หน้า : ภาพสีประกอบ.

แปลจาก: Testing treatments.

9786169309901 6169309903


880-05 -- การแพทย์คลินิก.

WB102 / .อ658 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544