เฮย, เจี๋ยหมิง.

คู่หวนอวลอิง / เฮยเจี๋ยหมิง เขียน ; เสี่ยวเฟิงหลง แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2558 [2015] - 2 เล่ม. - มากกว่ารัก เสน่ห์เงามาร . - มากกว่ารัก. เสน่ห์เงามาร. .

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2558. แปลจาก: Tu mi xiang shang.

9786160616329 (ชุด) 6160616323 (ชุด)

จีนศึกษา

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544