ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์.

การรักษาสิวและรอยแผลเป็นจากสิว = Acne and acne scar treatments / Acne and acne scar treatments ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์, สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นครปฐม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2561 [2018] - 441 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9789746416924 9746416928


880-05 -- สิว.
880-06 -- สิว -- การรักษา.

WR430 / .ช73 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)