อนูอาร์ นิก มะฮ์มูด, นิก.

ประวัติศาสตร์การต่อสู้อาณาจักรมลายูปาตานี 1785-1954 / นิก อนูอาร์ นิก มะฮ์มูด ; แปลโดย อับดุลรอยะ ปาแนมาแล, อัตถากร หะยีอาแว. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2554?] [2011?] - 199 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Sejarah perjuangan Melayu Patani 1785-1954.


880-05 -- ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้)


880-04 -- ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครอง.
880-06 -- ไทย (ภาคใต้) -- ประวัติศาสตร์.

มลายูปาตานี

DS588.ต9 / อ38 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544