กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร.

ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ความสัมพันธ์แบบจารีตในบริบทภูมิภาคจากศตวรรษที่ 17-20 / กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร ; ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ แปล. - กรุงเทพฯ : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2560?] [2017?] - xvi, 396 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

[จัดทำโดย] ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. แปลจาก: Thai-Malay relations : traditional intra-regional relations from the seventeenth to early twentieth centuries.


880-04 -- ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- มาเลเซีย.
880-05 -- มาเลเซีย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย.
880-06 -- ไทย -- ประวัติศาสตร์.
880-07 -- มาเลเซีย -- ประวัติศาสตร์.

DS575.5.ม6 / ก536 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544