สมเกียรติ วันทะนะ, 2498-

โลกที่คิดว่าคุ้นเคย? : ความคิดทางการเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893-2310 / ความคิดทางการเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893-2310 โดย สมเกียรติ วันทะนะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 [2018] - 472 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162784750 6162784754


880-05 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 1893-2310.
880-06 -- ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310.

JQ1745 / .ส373 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544