ประสพสุข บุญเดช.

หลักกฎหมาย. Principle of law. ครอบครัว = Family law / Principle of law. Family law หลักกฎหมายครอบครัว ประสพสุข บุญเดช. - พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019] - 263 หน้า.

9786162697487 6162697487


880-06 -- กฎหมายครอบครัว -- ไทย.

KPT540 / .ป45 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544