นรุตม์ เจริญศรี.

ภูมิภาคสาธารณูปโภคพัฒนาวิเทศคดี : บทบาทญี่ปุ่นกับการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศและผลต่อภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / บทบาทญี่ปุ่นกับการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศและผลต่อภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นรุตม์ เจริญศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018] - viii, 201 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่.

9786163982766 6163982762


880-10 -- การขนส่งระหว่างประเทศ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
880-08 -- การลงทุนของญี่ปุ่น -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.


880-06 -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภาวะเศรษฐกิจ.
880-07 -- ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.
880-09 -- ญี่ปุ่น -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

HE272.ก2 / น47 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544