เครื่องปั้นดินเผาเขียนลาย / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน). - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552 [2009] - 44 หน้า : ภาพสีประกอบ. - ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ; เอกสารหมายเลข 22 . - ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ; เอกสารหมายเลข 22. .

ประวัติความเป็นมา -- การผลิตงานเครื่องปั้นดินเผาเขียนลาย -- วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน -- ส่วนประกอบของวัตถุดิบ -- แหล่งที่มาของวัตถุดิบ -- การได้มาของวัตถุดิบ -- การจัดการวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ -- เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต -- กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเขียนลายบัวรดน้ำ -- กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเขียนลายกระถางต้นไม้รูปหมู -- กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเขียนลายรูปทรงกระเช้าดอกไม้ -- กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเขียนลายรูปกระถางสี่เหลี่ยม -- เทคนิคการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเขียนลาย -- การผลิตงานเขียนลายบนจานเซรามิค -- แหล่งที่มาของวัตถุดิบ -- การได้มาของวัตถุดิบ -- การจัดการวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ -- เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต -- กระบวนการเขียนลายบนจานรองด้วยเซรามิค -- กระบวนการเขียนลายบนจานเซรามิค -- กระบวนการเผางานเขียนลายบนจานเซรามิค -- เทคนิคการเขียนลายบนเซรามิค.

9789743006128 9743006125


880-05 -- เครื่องปั้นดินเผา.
880-06 -- เซรามิกส์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544