ศิลปประดิษฐ์ล้านนา / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน). - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552 [2009] - 48 หน้า : ภาพสีประกอบ. - ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ; เอกสารหมายเลข 23 . - ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ; เอกสารหมายเลข 23. .

ประวัติความเป็นมาของกระบวย -- ส่วนประกอบของวัตถุดิบ -- แหล่งที่มาของวัตถุดิบ -- การได้มาของวัตถุดิบ -- การจัดการวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ -- เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต -- กระบวนการผลิตงานแกะสลักกระบวยรูปคนตำข้าวเคลื่อนไหวได้ -- งานแกะสลักตัวจักจั่น และตัวด้วง -- กระบวนการผลิตงานแกะสลัก ตัวจักจั่น -- กระบวนการผลิตงานแกะสลัก ตัวด้วง -- เทคนิคการผลิต.

9789743005985 9743005986


880-05 -- ศิลปหัตถกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
880-06 -- ศิลปหัตถกรรม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544