ฐาปกรณ์ เครือระยา.

ดอกเอื้องในพิธีกรรมวัฒนธรรมและความเชื่อล้านนา / ฐาปกรณ์ เครือระยา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2561 [2018] - 86 หน้า : ภาพประกอบ (ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ)

สนับสนุนโดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2561.

9786168146118 6168146113


880-05 -- กล้วยไม้ -- ไทย.
880-06 -- พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)


880-07 -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS588.ห7 / ฐ632 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544