สันติสนทนา : เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้, 2534-2554 : เอกสารวิจัยข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / จัดทำโดย คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี (คยส.), ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี, 2561 [2018] - 109 หน้า.

สนับสนุนการพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

9786164171053 6164171059


880-04 -- การสร้างสันติภาพ -- ไทย (ภาคใต้)
880-05 -- ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้)
880-06 -- การบริหารความขัดแย้ง -- ไทย (ภาคใต้)

JZ5584.ท9 / ส633 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544