อิทธิพร ขำประเสริฐ, 2523-

ศาสนสถานสำคัญริมสองฝั่งคลองดำเนินสะดวก : การสำรวจเบื้องต้น / อิทธิพร ขำประเสริฐ. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018] - ก-ง, 74 หน้า : ภาพสีประกอบ.


880-06 -- สถาปัตยกรรมทางศาสนา -- ไทย.
880-07 -- วัดทางพุทธศาสนา -- ไทย.
880-08 -- ที่สถิตวิญญาณ -- ไทย.
880-09 -- โบสถ์ -- ไทย.


880-04 -- คลองดำเนินสะดวก.
880-05 -- ไทย -- ศาสนา.

BL2075 / .อ63 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)