สมโชติ อ๋องสกุล, 2496-

ล่องน้ำแม่คง-ท่องเขตวัฒนธรรมมอญ-พม่า / โครงการภูมิภาคสัญจร : บันทึกหลังเที่ยวต่างเเดนของครอบครัวอ๋องสกุล สมโชติ อ๋องสกุล. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551] [2008] - 67 หน้า. - ชุดท่องเขตวัฒนธรรมมอญ-พม่า .


880-09 -- ชาวมอญ -- ไทย.
880-10 -- ชาวมอญ -- ความเป็นอยู่และประเพณี.


880-06 -- พม่า -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
880-07 -- พม่า -- ประวัติศาสตร์.
880-08 -- พม่า -- การเมืองและการปกครอง.

DS527.7 / .ส398 2551

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)