หวง, อีปิง.

ระบอบลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน / ของ หวงอีปิง ; อารยา เทพสถิตย์ศิลป์ และคณะ แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019] - 12, 868 หน้า.

แปลจาก: Zhongguo te se she hui zhu yi zhi du / Huang Yibing.

9786163883223 6163883225


880-05 -- สังคมนิยม -- จีน.


880-06 -- จีน -- การเมืองและการปกครอง.
880-07 -- จีน -- ภาวะเศรษฐกิจ.

จีนศึกษา

HX418.5 / .ห52 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544