สุปรียา แก้วละเอียด.

กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย / สุปรียา แก้วละเอียด. - พิมพ์เพิ่มเติม ครั้งที่ 1. - [ปทุมธานี] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018] - 12, 387 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560.

9786168139172 6168139176


880-05 -- งบประมาณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3528 / .ส73 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544