สมยศ พฤกษาเกษมสุข.

สองแผ่นดิน / สมยศ พฤกษาเกษมสุข. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : สยามปริทัศน์, 2561 [2018] - 119 หน้า : ภาพประกอบ.

9789743159794 9743159797

PL4209.ส3847 / ส52 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544