ดอดด์, คริสติน่า

เงาใจใต้เงาจันทร์ / คริสติน่า ดอดด์ เขียน ; สุดา วโนทยาโรจน์ แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : แพรว, 2552 [2009] - 326 หน้า. - วรรณกรรมแปล ; ลำดับที่ 219 .

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2552. แปลจาก: Tongue in chic.

9789744752246 9744752246

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)