ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว.

คู่มือทวนสอบ : สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตาม ป.วิ.อ. / สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตาม ป.วิ.อ. Absolute Law. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2561 [2018] - 151 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164788152 6164788153


880-06 -- สิทธิมนุษยชน -- ไทย.
880-07 -- คำพิพากษาศาล (ย่อ) -- ไทย.

KPT2460 / .ฐ36 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544