วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496-

บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019] - 206 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2562.

9786162697647 6162697649


880-06 -- การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
880-07 -- การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
880-08 -- ดุลยพินิจทางการปกครอง -- ไทย.
880-09 -- การอุทธรณ์ทางการปกครอง -- ไทย.

KPT2735 / .ว435 2562ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544