ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

กฎหมายภาษีอากร = Tax law / Tax law ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019] - 325 หน้า.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: หลักกฎหมายภาษีอากร, พิมพ์ครั้งที่ 4. ชื่อเรื่องเดิม: หลักกฎหมายภาษีอากร.

9786162697630 6162697630


880-05 -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT3550 / .ด74 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544