ชอมสกี, นอม.

10 หลักแห่งการรวบอำนาจ / Noam Chomsky เขียน ; ชัชวนันท์ สันธิเดช แปล. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018] - 192 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Requiem for the American dream : the 10 principles of concentration of wealth & power.

9786160831500 616083150X


880-04 -- การกระจายรายได้ -- สหรัฐอเมริกา.
880-05 -- อำนาจ (สังคมศาสตร์) -- สหรัฐอเมริกา.

HC110.ร6 / ช545 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544