ภูดิท โทณผลิน.

หนังสือคู่มือเตรียมสอบทนายความ / คู่มือเตรียมสอบทนายความ ภูดิท โทณผลิน. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท ไอเดีย พริ้นติ้ง (2013) จำกัด, 2562 [2019] - 166 หน้า.

9786164853195 6164853192


880-06 -- ทนายความ -- ไทย -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.
880-07 -- การเขียนทางกฎหมาย.

KPT70 / .ภ736 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544