โมริน, เอมี.

13 สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกัน / สิบสามสิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกัน เอมี โมริน เขียน ; วิสาข์ ทองตัน แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2562 [2019] - 291 หน้า.

แปลจาก: 13 things mentally strong people don't do, c2015.

9786161828486 6161828480


880-06 -- ความสุข.
880-07 -- ความสำเร็จ.

BF575.ส7 / ม946 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544