สวี, กุ้ยเซียง.

โครงสร้างทฤษฎีแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน / สวีกุ้ยเซียง เขียน ; ปิยมาศ สรรพวีรวงศ์ ... [และคนอื่นๆ] แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019] - 12, 394 หน้า.

แปลจาก: Zhongguo tese shehui lilun tixi, c2014.

9786163883308 6163883306


880-05 -- สังคมนิยม -- จีน.


880-06 -- จีน -- การเมืองและการปกครอง.

HX416.5 / .ส562 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544