84 ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน / แปดสิบสี่ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน บรรณาธิการ อำนวย จั่นเงิน. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537 [1994] - 154 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)


เอื้อ สุนทรสนาน, 2453-2524.


880-05 -- นักดนตรี -- ไทย -- ชีวประวัติ.
880-06 -- คีตกวี -- ไทย -- ชีวประวัติ.

ML410.อ8 / ก63 2537

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544