บุญยงค์ เกศเทศ, 2487-

หลากเผ่าหลายพันธุ์ในลุ่มน้ำของ / บุญยงค์ เกศเทศ. - พิมพ์ครั้งแรก. - [มหาสารคาม] : อินทนิล, 2562 [2019] - 145 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167577265 6167577269


880-05 -- ชาติพันธุ์วิทยา -- ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง.


880-06 -- ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
880-07 -- ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- ประวัติศาสตร์.

DS523.3 / .บ72 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544