คะโตะ, โทะชิโนะริ.

ยิ่งเรียนสูงเรียนเก่ง ยิ่งต้องเร่งปรับตัว / Kato Toshinori เขียน ; อังคณา รัตนจันทร์ แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2560 [2017] - 200 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Kogakureki nanoni naze hito to umaku ikanai noka.

9786160435395 6160435396


880-05 -- เชาวน์.
880-06 -- ความคิดและการคิด.
880-07 -- การปรับตัว (จิตวิทยา)

BF431 / .ค634 2560

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)