โยะเนะยะมะ, โยะชิโกะ.

คู่มือดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง / โยะเนะยะมะ โยะชิโกะ เขียน ; กาญจนี สวยสมพล แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 [2018] - 220 หน้า : ภาพสีประกอบ.

แปลจาก: Chozukai yasashii kaigo no kotsu.

9786161825812 6161825813


880-05 -- เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ.
880-06 -- ผู้สูงอายุ -- การดูแล.

WT120 / .ย937 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544