เรียนรู้จากศาล. ตอน ข้อพิพาทสัญญาก่อสร้าง / ข้อพิพาทสัญญาก่อสร้าง โดย จงกลนี ตันติวิท … [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งแรก. - นนทบุรี : บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (1993) จำกัด, 2562 [2018] - 401 หน้า.

9786164851207 6164851203


880-05 -- กฎหมายการก่อสร้างอาคาร -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.
880-06 -- สัญญาการก่อสร้าง -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT3067 / ร83 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544