สุรินทร์ สฤษฎ์พงศ์.

ฮันส์ เคลเซ่น และทฤษฎีบริสุทธิ์แห่งกฎหมาย / Pure theory of law สุรินทร์ สฤษฎ์พงศ์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019] - 96 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162697746 6162697746


เคลเซ่น, ฮันส์, ค.ศ. 1881-1973.


880-04 -- กฎหมาย -- ปรัชญา.

K339 / .ส74 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544